Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Πώς να διαμαρτυρηθείτε

Παρακαλούμε πληροφορείστε όσους μπορείτε για τη φρίκη της γούνας, υπογράψτε τη διαμαρτυρία και στείλτε faxes και e-mails στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
Fax: +30 210 5237904
Email: mrdsmin@otenet.gr

Γραφείο Υφυπουργού
Fax: +30 210 5245482
Email: ax2u165@minagric.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφείο Υπουργού
Fax: +30 210 6969604
Email: info@khatzidakis.gr
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
Fax: +30 210 3803422
Εmail: gen-sec@gge.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φάρμα Ζώων Γούνας

Γούνα Δέρμα Μαλλί

Skinned Alive

Γούνα απο Σκύλο και Γάτα στην Κίνα